Home / Câu chuyện người bệnh

Câu chuyện người bệnh

Uống hết 10 ngày thì thấy bệnh giảm hẳn, chỉ nhờ 1 hộp Kiên Tý Hoàn mà em đã chữa hết thoái hóa đốt sống cổ

Uống hết 10 ngày thì thấy bệnh giảm hẳn, chỉ nhờ 1 hộp Kiên Tý Hoàn mà em đã chữa hết thoái hóa đốt sống cổ

Một tình trạng đáng cảnh báo hiện nay là tỉ lệ người trẻ bắt đầu từ 25 tuổi trở đi đã có nguy cơ mắc phải bệnh thoái hóa đốt sống cổ. Người bệnh có thể nhận biết bệnh thông qua các dấu hiệu như đau mỏi cổ, đau lan …

Read More »